Feedback i hverdagen –

På en måde er alting feedback. Man kan sige, at den måde vi ser hinanden på er feedback. Den måde vi møder hinanden på og den måde at vi reagere på. Ikke at reagere på hinanden er også en form for feedback. Nu skal vi ikke rende rundt og være “Superbevidste” hele tiden. Men når det handler om relationer på arbejdspladsen, viser forskning, at vi har brug for at blive set og hørt i hverdagen. En god kultur på arbejdspladsen bygger på gode personlige relationer.

Vælg bevidst

Jeg har udviklet 21 øvelser. 21 situationer hvor der bliver givet eller modtaget en feedback. Ofte er vi ikke bevidste om hvordan vi reagere eller hvordan vi levere en feedback. Disse 21 øvelser skaber bevidsthed om hvordan vi giver og modtager feedback. Flere af kortene har en humoristisk vinkel, så det ikke bliver alt for tørt at arbejde med. Typisk arbejdes der i grupper hvor situationen læs op og en medarbejder får 3 muligheder for at vælge en reaktion. Samme medarbejder uddyber sin reaktion og herefter er der en åben diskussion i gruppen om der er andre muligheder og måder at reagere på og hvorfor. Der bliver lavet 1 runde hvor alle i gruppen (10-21) deltagere bliver præsenteret for en situation. Ved store afdelinger eller større virksomheder, laver vi flere grupper af 21 deltagere.

21 feedback øvelser til dig og dine kolleger

Den nysgerrige, den observerende eller den konfronterende

Hvert kort har en ny og anderledes situation fra arbejdspladsen. Situationen læses op og en kollega skal vælge mellem:

  • Den nysgerrige
  • Den observerende
  • Den konfronterende

Den nysgerrige er en åben og lyttende position. Den nysgerrige er ikke-dømmende og har ikke taget stilling til hvad “Situationen handlede om” men ønsker reelt at finde ud, af hvad der skete i situationen før der fælles en dom eller en reaktion. Den nysgerrige spørger åbent ind.

Den observerende er ligesom den nysgerrige. Observerende men ikke-reagerende. Dvs. at den observerende vælger ikke at reagere eller lade sig påvirke af situationen.

Den konfronterende kører lige på og ofte uden omsvøb. Siger “tingene” som “de er” gerne udfra eget perspektiv. Den konfronterende feedback leveres direkte og hårdt og kan for modtageren opleves som en kritik uden empati eller omtanke, selvom det ikke altid er det.

Gruppearbejdet tager ca. 45 minutter og sætter både holdninger, vaner og reaktioner i perspektiv. Herefter skal i som gruppe / arbejdsplads formulere 5 gode regler for feedback på jeres arbejdsplads.

En nem øvelse / huskeregel i din hverdag –

Konstruktivt – Konkret – Kærligt (De 3 x k er en god huskeregel) Jeg havde engang en ven (han er flyttet til udlandet) Han ville gerne give feedback hele tiden. Gerne kontant og direkte uden omsvøb. Til tider landede det lidt tungt hos mig. Jeg formulerede et citat, som jeg viderebragte til ham: “Ærlighed uden kærlighed kan være brutal” Den købte han på bedste vis. Når du giver feedback i hverdagen er det godt at være Konstruktivt, Konkret og Kærlig.

Humor og Lethed. Det må godt være sjovt at gå på arbejde. Hvis arbejdet bliver for alvorligt, bliver det for tungt. Derfor skal vi huske at grine i arbejdstiden. Vær opmærksom på, at du er ønsket på din arbejdsplads. Du er ansat fordi du passer godt til dit job. Feedback er kun små justringer undervejs. Grundlæggende er din leder og dine kollegaer glade for dig, så husk det gode humør og husk at grine med dine kolleger.

Feedback kultur på arbejdspladsen – Læs mere her

Læs om Arbejdsglæde og mit CV her