Feedback Øvelser

På siden her præsentere jeg feedback øvelser fra mine foredrag. Emner og øvelser der bliver arbejdet med på mine foredrag:

  • Friheden til at vælge din reaktion
  • Empatien til at vælge den rigtige person (Rigtig tid og sted)
  • Enighed om rammen for feedback

Den kognitive A-B-C-model

Jeg har udviklet 21 feedback øvelser der kan hjælpe dig og dine kolleger med at blive opmærksomme på, hvordan I giver feedback og hvordan I reagere på en feedback. Både den gode feedback og den konstruktive / korrigerende / forbedrende feedback. Den anerkendte psykolog Viktor E. Frankl er mest kendt for hans arbejde med “Behavorism” Frankl vigtigeste opdagelse har at gøre med vores måde at reagere på. Mellem Stimulus og respons har du friheden til at vælge din reaktion.

„Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.“  Viktor E. Frankl

Det er feltet mellem påvirkning og reaktion vi skal udvide. Det handler om bevidsthed. Behøver jeg (du) at reagere på ALT der kommer i din retning? Eller har du rent faktisk muligheden for at træde et skridt tilbage og blot observere uden at reagere? De fleste af vores reaktioner og vores adfærd sker ubevidst. Indenfor dybde psykologien mener man, at 90% af vores vaner og reaktioner sker ubevidst. Vi kører nærmere betegnet på automatpiloten. Vi er styret af underbevidstheden (Det ubevidste) Så kommer der en kollega med en “dårlig feedback” på en “dårlig dag” under de værste omstændigheder, kan jeg ikke fortænke dig i at komme med den værst tænkelige reaktion. På mit “Feedback-kultur foredrag” laver vi en god ramme for feedback. Det betyder, at giveren og modtageren af feedback er enige om “rammen for feedback”

Vælg din feedback grundigt og bevidst

Jeg har udviklet 21 feedback øvelser. 21 situationer hvor du spontant ønsker at give en feedback eller situationer hvor du modtager en feedback. Ofte er vi ikke bevidste om hvordan vi reagere eller hvordan vi levere en feedback. Disse 21 øvelser skaber bevidsthed om hvordan vi giver feedback og hvordan vi modtager en feedback. Flere af kortene har en humoristisk vinkel, så det ikke bliver alt for tørt at arbejde med. Typisk arbejdes der i grupper hvor situationen læs op og en medarbejder får 3 muligheder for at vælge en reaktion. Samme medarbejder uddyber sin reaktion og herefter er der en åben diskussion i gruppen om der er andre muligheder og måder at reagere på og hvorfor. Der bliver lavet 1 runde hvor alle i gruppen (10-20) deltagere bliver præsenteret for en situation. Ved store afdelinger eller større virksomheder, laver vi flere grupper af 15-20 deltagere.

21 feedback øvelser til dig og dine kolleger


21 feedback øvelser til dig og dine kolleger

Den nysgerrige, den observerende eller den konfronterende

Hvert kort har en ny og anderledes situation fra en arbejdsplads. Situationen læses op og en kollega skal vælge mellem:

  • Den nysgerrige
  • Den observerende
  • Den konfronterende

Den nysgerrige er en åben og lyttende position. Den nysgerrige er ikke-dømmende og har ikke taget stilling til hvad “Situationen handlede om” men ønsker reelt at finde ud, af hvad der skete i situationen før der fælles en dom eller en reaktion. Den nysgerrige spørger åbent ind.

Den observerende er ligesom den nysgerrige. Observerende men ikke-reagerende. Dvs. at den observerende vælger ikke at reagere eller lade sig påvirke af situationen.

Den konfronterende kører lige på og ofte uden omsvøb. Siger “tingene” som “de er” gerne udfra eget perspektiv. Den konfronterende feedback leveres direkte og hårdt og kan for modtageren opleves som en kritik uden empati eller omtanke, selvom det ikke altid er det.

Gruppearbejdet tager ca. 45 minutter og sætter både holdninger, vaner og reaktioner i perspektiv. Herefter er får gruppen en øvelse mere. Den består i at formulere 5 gode regler for feedback på arbejdspladsen.

Skab en god Feedback kultur. Book mit foredrag: Feedback kultur på arbejdspladsenLæs mere her