Feedback model

Her på siden præsentere jeg 3 feedback modeller.

  • Den virkelige gode
  • Den klassiske
  • Den konstruktive

Den virkelig gode

Den virkelig gode feedback model er et brusebad i god feedback. Hvem kunne ikke bruge et brusebad i god feedback? Det er en øvelse jeg laver på mine heldags workshop. Den virkelig gode feedback model består af VIRKELIG god feedback. Den er nemmere at lave i mindre grupper. (10-30 deltagere)  Den kan også laves med store grupper hvor man deler sig op i flere mindre grupper. Den består i at en kollega sidder i en god lænestol og modtager god feedback fra alle kolleger. Hver enkel kollega siger en god egenskab eller en god faglig kompetence til den kollega der sidder i lænestolen.

Den klassiske

Den klassiske feedback model er en klassiske burger. Den består i at levere en forbedrende feedback pakket ind i 2 positive budskaber. Idéen er, at vi lytter bedre, når vi får at vide at “alt er godt” eller “at vi er gode nok” samtidig med at vi også kan forbedre os. Set som en burger, den nederste del af bollen er god feedback. Bøffen er den forbedrende feedback. Den øverste del af bollen er god feedback.

Den konstruktive

– kunsten at give konstruktiv feedback
God kommunikation og effektivt samarbejde, ligger ofte i både at kunne tage, og give konstruktiv feedback, hvilket får medarbejdere og kolleger til både at vokse, og præstere bedre. Vi har bruge for nogle gode feedback modeller eller feedback forebilleder. Desuden får feedback medarbejdere til at stræbe efter at opnå de fastsatte mål. Men for at trænge igennem, bør feedbacken gøres på den rigtige måde – og nogle gange kan det være svært at afgøre hvordan, og hvornår den skal gives for at opnå den ønskede effekt.

Forskning viser desuden, at kun 30% af den feedback vi giver, leder til forandret opførsel hos modtageren. Det kan være fordi at feedback kan være lige så svært at tage imod, som at give. Feedback er nemlig en aktiv proces af tovejskommunikation, hvor den information som gives, fremkalder forskellige reaktioner hos modtageren. Hvordan modtageren af feedbacken reagerer, afhænger ofte af hvilket trin denne befinder sig på, på Feedback trappen. Feedback trappen er en brugbar model, til bedre at forstå modtagerens reaktioner, og kan hjælpe dig med at komme videre med både at tage imod og give feedback, på en bedre måde. Modellen viser hvor åben og modtagelig modtageren er for feedback.

Feedback model – trin 1 – Vær positiv og ærlig

Når du giver feedback om noget negativt, bør mængden af positiv information der gives, være lige så stor som mængden af negativ. Modtageren bliver da mere villig til at tage imod den eventuelle kritik der gives, og chancen for at modtageren går i forsvarsposition, som på Sørg for ikke at være vred, irriteret eller sarkastisk og undgå også negative stop-ord, som men og måske. Ordet men fjerner eksempelvis den positive effekt fra det du siger, mens ordet måske kan opfattes som unødvendigt negativt.

Vær også forsigtig med ordet aldrig. Glem heller ikke at al feedback bør være ærlig. For at budskabet bedre skal komme igennem, bør du også vise værdsættelse og påskønnelse.

Feedback model – trin 2 – Vær direkte, konkret og specifik

Kreds ikke rundt om problemet, men kom direkte til sagen, gerne i første sætning. Undgå generaliseringer og moraliseringer, og tal om en enkelt ting ad gangen. Et tip er at undgå ordet man. Sig i stedet jeg. Undgå også dobbelt mening i form af Ja, men…, som gør, at dit budskab ikke er tydeligt.

Feedback model – trin 3 – Vælg de rette omstændigheder

Vent ikke for længe, men giv feedback når det eventuelle problem dukker op. Så tager modtageren bedre imod den konstruktive kritik, og chancen for forandring er større. Undgå dog at give feedback når du er vred eller stresset. Det samme gælder hvis modtageren er i en lignende tilstand. Den der har god selvindsigt ved oftest selv hvilket tilfælde, der er bedst når det gælder at tage imod og give feedback.

Feedback model – trin 4 – Vær konstruktiv

Glem ikke, at all kritik der gives bør være konstruktiv, og så objektiv som muligt. Konstruktiv kritik er altid specifik, fokuseret på sagen, og baseret på observation, ikke på analyse eller tolkninger af andres eller egne følelser. Kom ikke med personlige anklager, hvor du for eksempel kritiserer nogens egenskaber. Så er risikoen stor, for at personen (selvom denne befinder sig højt på Feedback trappen) ikke er villig til at forandre situationen, eller sin adfærd overhovedet.

Et godt tip er først at spørge personen, hvordan han/hun ser på sagen. Efter feedbacken er givet, bør du sikre dig at modtageren har forstået.
Dette kan du også gøre ved at stille spørgsmål.

Feedback model – trin 5 – Følg op

God feedback følges altid op, blandt andet fordi det giver tyngde til det der blev sagt.Den der tager i mod feedbacken kommer også til at føle sig prioriteret. Forsøg derfor at give konstruktiv og opmuntrende feedback så ofte som muligt. Et godt tip er at planlægge flere feedback-møder. Glem heller ikke at vis at du er der som støtte, skulle personen have behov for hjælp til forandring eller forbedring.

Feedback øvelser

Jeg har udviklet 21 feedback øvelser. 21 situationer hvor du spontant modtager en feedback eller spontant giver en feedback til en kollega. De 21 øvelser lærer dig og dine kolleger at give feedback på en god og ordentlig måde. Læs mere her: Feedback øvelser

Feedback-kultur på arbejdspladsen

Som arbejdsplads får I flere forskellige øvelser og feedback modeller ved mit foredrag. Læs mere her: Feedback-kultur på arbejdspladsen