Feedback-kultur foredrag (Referencer længere nede på siden)

Feedback-kultur er en ny og nødvendig kultur vi kan og skal implementere på de danske arbejdspladser. Jeg har i 21 år levet af at holde foredrag om arbejdsglæde og trivsel på virksomheder og institutioner overalt i Danmark. (Se Lev-nu.dk) Jeg har gennem årene læst mange forskellige arbejdsplads undersøgelser. Et tydeligt billede tegner sig. At være med til at skabe RESULTATER og at have gode RELATIONER (gode kollegaer) er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. Resultater og Relationer motivere os.

Næste udviklingstrin er at skabe en god feedback kultur. Et sted hvor feedback, feedforward (hvad kan vi gøre bedre nu og fremover) og anerkendelse er en del af arbejdspladsens identitet.

Mange arbejdsplads undersøgelser viser, at de fleste medarbejdere, her i landet, ønsker mere og bedre feedback (og anerkendelse) af deres arbejde. Det betyder, at meget af den feedback som du ønsker at give og modtage. Den feedback som andre ønsker at give og modtage, hænger et sted i luften, men ikke har indfundet sig på arbejdspladsen endnu. DERFOR skal vi skabe en god Feedback-kultur på arbejdspladsen.

Feedback-kultur på arbejdspladsen

Det er min mission at være medvirkende til, at danske arbejdspladser får skabt en god Feedback-kultur. Jeg har siden 2003 været med til at skabe gode Arbejdsglæde kulture på hundredevis, nok nærmere tusindevis af arbejdspladser overalt i Danmark. En god Arbejdsglæde kultur er et sted hvor det er “ok” at møde ind på arbejdet med et stort smil om morgenen og sige GOD MORGEN til alle man møder på sin vej. En god Arbejdsglæde kultur er et sted hvor det er ok at fejre sine successer og dele sin begejstring med kolleger (og kunder og borgere) En god Arbejdsglæde kultur er et sted hvor man gerne vil løfte hinanden, gerne vil tænke win-win og gerne vil spille hinanden endnu bedre. En god Arbejdsglæde kultur er et sted hvor man er åben for nye idéer, åben for at tænke kreativt og åben for at udvikle sig kreativt og fagligt. Arbejdsglæde kan de fleste sige JA til i dag og forstå konceptet herom. Næste trin på udviklingstrappen er at skabe en god Feedback-kultur på arbejdspladsen.

Engelsk – Jeg leverer også foredrag og workshops på engelsk.

Feedback-kultur på arbejdspladsen. Feedback øvelser

Jeg har udviklet 21 feedback øvelser. 21 situationer hvor du spontant ønsker at give en feedback eller situationer hvor du modtager en feedback. Ofte er vi ikke bevidste om hvordan vi reagere eller hvordan vi levere en feedback. Disse 21 øvelser skaber bevidsthed om hvordan vi giver feedback og hvordan vi modtager en feedback. Flere af kortene har en humoristisk vinkel, så det ikke bliver alt for tørt at arbejde med. Typisk arbejdes der i grupper hvor situationen læs op, og en medarbejder får 3 muligheder for at vælge en reaktion. Samme medarbejder uddyber sin reaktion og herefter er der en åben diskussion i gruppen om der er andre muligheder og måder at reagere på og hvorfor. Hvad er det egentlig, der sker, når vi modtager feedback? Hvordan er det vi oversætter i vores eget system? Få et system til at forstå at modtage og give feedback på. Feedback øvelser læs mere her

Feedback-kultur på arbejdspladsen. Foredrag og forløb

Vi bliver mere motiverede, mere engagerede og bedre til at løse opgaver, når vi er gode til at give og modtage feedback. Hvis I vil give hinanden feedback i det daglige, skal I ændre kulturen på arbejdspladsen. I kan ændre kulturen, ved at begynde at give hinanden feedback i det daglige arbejde. Som udgangspunkt er det lederens ansvar at skabe rammen for en feedback-kultur. Herefter er det medarbejdere og ledernes ansvar at fylde rammen ud med feedback i det daglige. Læs mere her om foredrag og workshop her

Feedback-kultur – God kommunikation og Feedback model

God kommunikation og et godt og effektivt samarbejde, ligger i at kunne tage, og give konstruktiv feedback. Undersøgelser viser, at det får medarbejdere og kolleger til både at vokse, og præstere bedre. Desuden får feedback medarbejdere til at stræbe efter at opnå de fastsatte mål. Men for at trænge igennem, bør feedbacken gøres på den rigtige måde – og nogle gange kan det være svært at afgøre hvordan, og hvornår den skal gives for at opnå den ønskede effekt. Feedback model læs mere her

Referencer og udtalelser fra Thomas Flindt’s foredrag

Feedback kultur foredrag / workshop 5 timer hos Kamstrup 22.03.23

Vi har haft er rigtig god dag, med læring og workshop omkring ”Feedback kultur”. Vi er alle otte på workshoppen i samme afdeling, og det fungerede rigtigt godt. Vi har lært hinanden bedre at kende, og har styrket vores samarbejdet. Vi ser frem til at udnytte de nye redskaber fremover. Vi havde for 8 år siden et andet kursusforløb med Thomas Flindt, og vendte tilbage til ham, da han er inspirerende og god til at formidle.  

Karsten Lundsgaard
Software developer Product Tools & Apps

kamstrup-1

Kamstrup A/S
Industrivej 28
8660 Skanderborg

Arbejdsglæde og Feedback kultur foredrag hos PwC 24.03.23

Vi havde besøg af Thomas Flindt til vores ca. 100 medarbejdere i et par timer. Thomas brændte igennem lige fra starten og det var tydeligt at han havde hele forsamlingens opmærksomhed. Et foredrag, hvor der var indbygget nogle fysiske øvelser ligesom der blev spurgt ud til enkelte deltagere. Samlet set gjorde det bare at folk var på! Som en kollega sagde – der var ikke en der tjekkede sin mobil undervejs. Der var nogle rigtig gode input og enkle redskaber til at gøre hverdagen og arbejdspladsen til et sjovere og bedre sted at være – både for den enkelte og for gruppen i sin helhed. 
Alt i alt et super foredrag, der kun kan anbefales. 
Henrik Forthoft Lind
PwC | Partner
Herredsvej 32
7100 Vejle
PwC

Feedback-kultur foredrag 2 timer 07.02.23

Tak for et inspirerende oplæg og workshop omkring feedback-kultur. Det kan være svært at give og modtage feedback på arbejdspladsen. Det var nogle rigtig gode øvelser teamet fik prøvet af. Vi skal nu arbejde videre med det selv, men det var meget givende at kick-starte vores fokus på en endnu bedre feedback-kultur med dit oplæg og workshop. Klart en anbefaling herfra.
Camilla Morell
Head of Claims / Skadechef
UNDO Forsikring

Feedback kultur

Feedback fra foredraget Feedback-kultur på arbejdspladsen

Tak for et meget inspirerende og ikke mindst underholdende indlæg om feedback-kultur på arbejdspladsen. Aktiv og empatisk lytning er én af grundstenene til en god feedback-kultur på arbejdspladsen, og det er godt at øve sig på – hver dag. Vi sluttede aftenen med en sjov og interessant leg med kort – om forskellen på den Nysgerrige, Observerende og Konfronterende approach i forhold til feedback. Alt i alt endnu et rigtig godt og lærerigt foredrag/workshop.

Ulla Vennervald Nielsen
RPC Superfos Tåstrup

Arbejdsglæde foredrag hos Novo Nordisk – på engelsk

Det var en rigtig god oplevelse at have besøg af Thomas Flindt. Thomas formåede at fange vores team med sjove historier og gode råd, og teamet har efterfølgende diskuteret nogle af de ting, Thomas talte om. Det har givet god energi i vores team og noget at tænke over.

Tine Kampmann
Global Talent Acquisition, Global People & Organisation, Novo Nordisk A/S

Feedback-kultur hos Region Sjælland, Psykiatrien

Det er nu tredje gang at jeg har fornøjelse af at opleve Thomas Flindt, og jeg må bare sige, at jeg får noget med hjem hver gang. Sidste gang var en tre timers workshop/foredrag om arbejdsglæde og feedback-kultur. Alle mine kolleger gav god feedback. Thomas kom med god energi, og alle hans værktøjer kom i spil under vores gruppearbejde efterfølgende. Flere af Thomas’ værktøjer vil blive implementeret i vores enheder. 

Do Stauning
Psykiatrien Region Sjælland

Feedback fra foredrag om Arbejdsglæde og Feedback-kultur

Mange tak for et rigtig godt foredrag i fredags. Det var både underholdende og inspirerende. Jeg har fået fine tilbagemeldinger på det. Flere kollegaer kom på arbejde med armene over hovedet dagen efter. Arbejdsglæde, Anerkendelse og god feedback er en grundstenene for at skabe en god arbejdsplads og dertil gode relationer og resultater.

Jesper Falk Rasmussen
LandSyd
Landinspektører
Kronprinsensgade 68
DK 6700 Esbjerg

Feedback fra foredrag om Arbejdsglæde og Trivsel

Thomas sidder først stille og iagttager os alle. Så ’ringer det ind’ og Thomas går på scenen med en rolig tilgang og samtidigt med en livlig og humoristisk indfaldsvinkel. Det er skræmmende, at man i så mange af hans eksempler kan genkende sig selv og sine kolleger. Han mestrer at få alle med og sørger for, at hver enkel deltager forstår hans budskab. Thomas’ oplæg er spækket med værktøjer der kan bruges både arbejdsmæssigt og i privatlivet. Jeg fik lyst til at høre mere og få flere værktøjer med hjem.

Pia Borsdal
Kattens Værn
Sandager 11
2605 Brøndby